Persian Woocommerce的作者是ووکامرس فارسی,目前有70,000+个有效安装。已经Tested with 5.4.1版本的wordpress。
Description
ووکامرس فارسی
بسته فارسی ساز فروشگاه ساز ووکامرس شما را قادر می سازد تا ووکامرس را به صورت کامل فارسی شده همراه با امکانات کاربردی نظیر شهر های ایران، واحد های پولی ایران، درگاه های پرداخت بانکی و ابزارهای کاربردی دیگر داشته باشید.
Compatibility

Woocommece 4.x
WordPress 5.x

Support

پشتیبان ووکامرس فارسی

Fa

بسته فارسی ساز ووکامرس شما را قادر می سازد تا فروشگاه ساز ووکامرس را به فارسی تبدیل کنید.
با نصب این بسته می توانید:
واحد های پولی تومان ، ریال ، هزار تومان و هزار ریال
لیست استان های ایران
بخش کاربری و مدیریت ووکامرس به صورت فارسی
لیست شهر های ایران (جدید)
راست چین سازی بخش مدیریت فروشگاه
ابزار جایگزین کننده عبارات و ترجمه ها (جدید)
ابزار محدودیت فروش در استان های خاص (جدید)
ابزار متن دلخواه جایگزین قیمت محصولات (جدید)
و…

Traducciones
پشتیبانی در سایت WooSupport.ir انجام میشود.